STEP 3) Market Information

Belangrijk voor de exporteur is de vraag hoe de ontwikkelingen in de bedrijfstak in het gekozen land zijn. Dan kijk je naar kansen en bedreigingen vanuit de bedrijfstak en hoe de exportonderneming zich op de markten kan positioneren.